.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı hesaplama için son 3 yıllık prim gün sayınızı ve son 4 aylık brüt maaşınızı girmeniz gerekmektedir.Belirli şartlar altında ve belirli sürelerle verilen bu ödenek, işsiz kalan bireylerin yeniden istihdam edilme süreçlerinde önemli bir rol oynar.
SON 3 YILDAKİ PRİM GÜN SAYISI
GÜN SAYISI
:
< 600
600-899
900-1079
1080+
SON 4 AY ALINAN BRÜT MAAŞ
1.AY BRÜT MAAŞ
:
Asgari
Diğer
1.Ay diğer
:
2.AY BRÜT MAAŞ
:
Asgari
Diğer
2.Ay diğer
:
3.AY BRÜT MAAŞ
:
Asgari
Diğer
3.Ay diğer
:
4.AY BRÜT MAAŞ
:
Asgari
Diğer
4.Ay diğer
:

İşsizlik maaşı, işsiz kalan bireylerin geçici süreyle maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devlet tarafından sağlanan bir ödenektir. Bu maaş, Türkiye’de İşsizlik Sigortası Fonu tarafından finanse edilir ve işsizlik sigortasına prim ödeyen sigortalı işsizlere belirli koşullar altında ödenir. 

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı, işini kaybeden sigortalı çalışanlara belirli bir süre boyunca maddi destek sağlayan bir ödenektir. Bu ödenek, işsiz kalan bireylerin yeni bir iş bulana kadar yaşam standartlarını korumalarına yardımcı olmayı amaçlar. İşsizlik maaşı, işsizlik sigortası primleriyle finanse edilir ve İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenir.

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 1. Sigortalı Çalışmak: İşsizlik maaşı alabilmek için işten ayrılmadan önce son 120 gün içinde sürekli çalışmış olmak gerekmektedir.

 2. Prim Ödeme Süresi: İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.
 3. İşten Ayrılma Şekli: Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak (işveren tarafından çıkarılmak, iş yerinin kapanması, iflas gibi nedenler).
 4. Başvuru Süresi: İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı, sigortalı çalışanın son dört aylık brüt kazançlarının ortalaması üzerinden hesaplanır. İşsizlik maaşının miktarı, bu ortalama brüt kazancın %40'ıdır. Ancak işsizlik maaşı, asgari ücretin %80'ini geçemez. Bu nedenle yüksek maaşlı çalışanlar için bile işsizlik maaşı belirli bir üst sınırla sınırlıdır.

Örnek hesaplama şu şekilde yapılabilir:

 1. Çalışanın son dört aylık brüt kazancı toplamı 20,000 TL olsun.
 2. Aylık ortalama brüt kazanç: 20,000 TL / 4 = 5,000 TL.
 3. İşsizlik maaşı: 5,000 TL * %40 = 2,000 TL.

Ancak bu maaş, asgari ücretin %80’ini geçemez. Örneğin, asgari ücretin brüt 10,000 TL olduğu bir durumda:

 1. Asgari ücretin %80’i: 10,000 TL * %80 = 8,000 TL.
 2. İşsizlik maaşı: 2,000 TL, bu durumda belirtilen üst sınıra takılmadığı için 2,000 TL olarak ödenecektir.

İşsizlik Maaşı Süresi

İşsizlik maaşı, prim ödeme gün sayısına bağlı olarak farklı sürelerde ödenir:

 • 600 gün prim ödeyenler 180 gün (6 ay),
 • 900 gün prim ödeyenler 240 gün (8 ay),
 • 1080 gün prim ödeyenler 300 gün (10 ay) süreyle işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu

Başvuru, işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a yapılmalıdır. Başvuru, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR hizmet merkezlerinden yapılabilir. Başvuru sırasında işten ayrılma belgesi, kimlik fotokopisi ve işsizlik ödeneği başvuru formu gibi belgeler gereklidir.

BENZER HESAPLAMA ARAÇLARI